Solucan Gübresi Üretim

Organik Solucan Gübresi
Solucanlar genel olarak, balık yeminin yanında hayvansal besin veyahutbiyolojik temizlik olmak suretiyle muhtelif ürünler içersinde enzim kaynağı ve protein olarak ana başlıklara gelmiştir.
Fakat solucanlar kompostlaşabilir ürünleri ve organik atıkları gübreye çevirebilmektedir.
Kuzey Amerika’da solucan gübresi imalatında sarfedilen kırmızı Kaliforniya solucanı organik gübreden üretilir.
Patojen madde içermeyen ürün olarak çıkmaktadır.
.
Solucan gübresi gram başına birkaç milyon kadar faydalı bakteribarındırmaktadır.
Bu faydalı bakteriler solucanların mide içerisinden gelmektedirler.

.
Toprak yumuşatma, nebat büyüme gelişmeyi, haşere iticiliği, nem tutma, erkencilik ve kök çürüklüğü gibi kök hastalıklarını engellemek içersindetoprağın becerilerini geliştirir.
Topraktan olumsuz etkileri mantarları ve bakterileri temizler.
Bitki hastalıklarını da defetmektedir.
.
Solucan gübresinin en iyi malum özelliklerin birisi ise genç bitkilerin takma korkusu olmadan istenildiği kadar kullanılmasıdır.
Diğer hayvan gübreleri ve yapay gübrelerin aksine nebatlar doğrulusundabasitçe ve neredeyse hatıranda emilme ve yakma özelliği gösterir.

.
Kök sistemlerinin sıhhatli olması içersinde faydalı mikroorganizmalarınolağanüstü yüksek popülâsyonları içermesi lazım olur.
Solucan gübresi toprağı havalandırır, yüksek nem düzeyini korur venebatlar greksinimlerini karşılamak arzuladığı halde kaldığında toprağıniçerisine biraz biraz gıda bırakmaktadır.
Organik solucan gübresi en iyi toprak düzenleyicisidir ve bütün bahçetüketimi, iç mekân nebatları içersinde de en uygun bir gübredir.

.
Kentleşmesinin olma nedeniyle arazi eksikliği yaşanan yerlerde ufakölçekte tarıma ilginin yükselmesi solucan gübresine talebin yükselmesimananına gelmektedir.
Kimyasal gübreyle sömürülen dünyada toprağın geri kazanılmasıiçersinde tek yol solucan gübresidir.
Ayrıca tarım içersinde iyi bir organik humus kullanılarak yenidenrandıman kurulabilir.
.
Solucanlar gün içerisinde kendisi ağırlığının 2 katı kadar yem tüketebilir.
Solucan nüfusu ortalama 3-4 ayda iki katı miktarına çıkabilmektedir.
Bunların olması içersinde solucanın rahatlığı, bölge sıcaklığı, havalandırma ve nemi defa ehemmiyet arz etmektedir.
Solucan gübresinde ne kadar defa popülasyon o kadar defa gübre demektedir.
Sürdürülebilir bir yaşam içersinde solucanlar olmazsa olmazlardandır.

.
Solucanların silindirik bir vücutları bulunmaktadır.
Genişliği ortalama 3-5 mm dir.
Ağırlıkları ise 0.24- 1.4 gram ağırlığında değişim gösterir.
Solucan dışkıları 5 kat azot, 7 kat daha çok fosfor, 5 kat daha çokpotasyum ve yutulur organik malzemeden 2 kat daha çok kalsiyumbarındırmaktadır.
Solucanların yaşamda kalmaları içersinde asgari 0 ° C – maksimum 40 ° C aralığında olması gereklidir.
Güneş ışığına mutlaka tahammül edemez ve güneş ışığına etki altında kalan bir solun birkaç dakika ardından can verir.
Yaklaşık 5 sene ve belirli koşullar altında yaşamaktadır.
1300 adet solucan üretebilmektedir.
Solucanlar çift cinsiyetli bulunduğu içersinde bütün fertlerin imalatyapabileceğini söyleyebilmekteyiz.
2 bin adet solucan gün içerisinde 1 kg humus üretebilmektedir.
Yumurtalıkları ise çoğunlukla çıplak gözle bakıldığında henüz basitgörülür ve bayan gazetesi tutulabilir.
Limon şeklini sahip sarımsı renge sahip nesnelerdir.