Solucanların Üremesi

Solucanlar çift cinsiyetlidirler ama üremeleri içersinde birbirleri ile çiftleşmeleri lazım olur.
Solucanlar fakat kalifiye kozlar içersinde veyahut ideal şartlarda 5-7 gün içerisinde bir bıraktıkları yumurtalarla çoğalabilirler.
Kozalar, esnek oval şekle sahip limona benzeyen sarı renkli şeylerdir.
Erginleştikçe kahverengiye dönüşürler.
Kozanın çapı 2-4 mm arasındadır.
Her bir kozanın içersinde 1-21 adet yumurta yer almaktadır.

Kozadan çıkan yavruların uzunluğu 4-7 mm arasındadır.
İnce iplik parçası gibilerdir fakat açık kırmızı renkteki sırt omurgalarıylabasitçe fark edilirler.
Kozadan çıktıklarında 1mg olan yavru solucanlar derhal beslenmeyebaşlamış 60 gün içinde 350-300 mg ağırlığına ulaşırlar.
Cinsel erginliğe doğumdan 9-101 hafta ardından gelmektedirler.
5-6 ay içinde de ağırlıkları 1-2 grama çıkarak erişkin birer solucandurumuna gelirler.